FİTTY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1.Taraflar:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Fitty (“Şirket”) ile kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Fitty isimli uygulama kullanıcılar ile spor salonlarının buluşturulması için tasarlanmıştır. Bu uygulama aracılığı ile kullanıcılara şirketin anlaşmalı olduğu tüm spor salonlarında kullanıcıların herhangi bir üyelik gerçekleştirmeden, üyelik aidatı ödemeden dakikalık ve/veya saatlik spor yapma imkânı sağlanmaktadır. Bu sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3.1. Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından uygulamaya erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından, ödeme bilgilerinin güvenliğinden Kullanıcı sorumlu olacak olup uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, uygulama şifresinin, ya da ödeme bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulamaya ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6 İş bu sözleşme spor yapacak kullanıcılar ile spor salonlarını buluşturmak için akdedildiğinden, kullanıcıların uygulamanın anlaşmalı olduğu spor salonları arasından yapacağı seçimleri ve kalacakları süre kendileri tarafından belirlenecektir.

Uygulamanın anlaşmalı olduğu spor salonlarında kullanıcılara özel bir QR KOD Bankosu yer alacaktır. Kullanıcı uygulamanın anlaşmalı olduğu spor salonlarını uygulama üzerinden görüntüleyebilecek ve aktif görünenler arasından seçimi yaptıktan sonra kendi uygulamasında yer alan barkot ile spor salonuna giriş sağlayacaktır. Kullanıcı spor salonunda kaldığı süre kadar uygulama üzerinde belirtilen fiyatlandırma üzerinden sadece kredi kartından tahsil edilecek şekilde ödemesini yapacaktır. Kullanıcı, uygulama sayesinde spor salonuna başkaca hiçbir ödeme yapmadan sporunu yapıp, salondan ayrılacaktır.

3.7 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcıya ve Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcının güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için bu bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.8 Uygulamaya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirketle iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek müşteri temsilcileri tarafından verilecektir.

3.9 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından onaylanması ile uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.10 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.11 Kullanıcının işbu Sözleşme ve uygulamada yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulamadan ancak uygulamada beyan edilen ücretleri yine uygulamada beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulamayı ücret ödemeden indirebilecek ve kullanabilecektir. Kullanıcı, spor salonu kullanımı yapmadığı sürece bir ücret ödemek zorunda olmayacaktır. Ödenecek ücret, spor salonları tarafından belirlenir ve yoğunluk saatlerine göre de ayrı ayrı fiyatlandırılabilir. Şirket, ödemeyi kullanıcıdan spor salonu çıkışında dakika ve saate göre alır. Şirket bu tutarın %25’ini komisyon olarak keser ve kalan tutar her hafta cuma günü faturası kesilip gönderilmek suretiyle spor salonuna öder.

Ücretlendirme kullanıcının spor salonunu ne kadar süre kullanacağına bağlı olarak uygulama üzerinden gösterilecek ve kullanıcı tarafından salona giriş yapılmakla ücret kabul edilmiş olacaktır. Spor salonunun kullanımının ardından kullanıcı ücrete itiraz edemez.

Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere uygulamanın silinmesi ya da herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanımlardan kaynaklanan ve ödenmiş olan hiçbir ücret geri ödenmeyecektir.

4.3 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden salon ve kullanıcı sorumludur.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 5.1 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde uygulama yazılımın kaynak koduna ulaşma, uygulama üzerinden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Uygulamaya ilişkin içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi yasaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Uygulamanın anlaşmalı spor salonlarının çalışma saatleri işbu spor salonları tarafından belirlenir. Kullanıcı uygulama tarafından kendisine sunulan spor salonları arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Uygulama sadece spor salonları ile kullanıcıları buluşturmaya yönelik olduğundan, spor salonundan ve kullanıcıdan kaynaklanan hiçbir sorun şirketin sorumluluğunda olmayacaktır.

6.2. Spor salonları uygulama üzerinden kendilerini diledikleri zamanda online ve offline yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı tarafından 7 gün üst üste offline olan salonlar, uygulama aracılığıyla şirkete bildirildiği takdirde ilgili salonun üyeliği askıya alınacaktır.

6.3. Şirketin anlaşmalı olduğu spor salonları uygulama üzerinden gelen kullanıcıyı salona kabul etmek ve en kaliteli hizmeti sunmakla yükümlüdür. Şirketin bu kalite ya da kalitesizlikten dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak kullanıcı, spor salonunu vereceği puanla değerlendirecek ve diğer kullanıcılarla tecrübelerini paylaşabilecektir. Spor salonları düşük puan, olumsuz yorum ve değerlendirmeleri silme yetkisine sahip değildir.

6.4. Spor salonunun güvenliği, spor aletlerinin güvenliği, spor salonu ve eklentilerinde kullanıcıların güvenliğinden ve yaşanacak kazalardan, yaralanmalardan spor salonu ve kullanıcı sorumludur. Spor salonu ve eklentilerinde yaşanacak hiçbir kazadan, yaralanmadan, oluşacak maddi zararlardan şirket sorumlu değildir.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, uygulamayı kullanamayacaktır. Spor salonundan çıkışta tahsil edilmesi gereken ücret kredi kartının limitinin yetersizliği sebebiyle tahsil edilemediğinde kullanıcı bu sebepten ortaya çıkacak borç kaydı veya benzer masrafları alakalı banka ücretleri gibi oluşabilecek tüm masrafları ödeyecek ve ödeme yapılana kadar kullanıcının üyeliği derhal askıya alınır ve kullanıcı ödeme yapılsa dahi yapılamayan tahsilat sebebiyle uygulamayı 1 ay süreyle kullanamayacaktır. Şirket e posta yoluyla ya da mesaj yoluyla fatura veya ödeme hatırlatmaları yapabilir. Kullanıcı tarafından ikinci defa ödemesinin tahsil edilememesi hallerinde ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın şirket kullanıcının üyeliğini tamamen sonlandırılır.

7.5 Kullanıcı tarafından yükümlülüklerin ihlali hallerinde şirket; uyarı, kullanıcı hesabının geçici olarak askıya alınması, kullanıcı hesabının geri alınamayacak şekilde iptal edilmesi gibi yaptırımları uygulayabilir.

7.6. Şirket, herhangi bir donanım kullanımı dahil, akıllı telefonlardan kaynaklanan yanıltıcı ve hatalı yönlendirmelerden, konum hataları, harita hataları, internetten kaynaklanacak her türlü hata da dahil olmak üzere ve bunlarla da sınırlı kalmamak kaydıyla oluşabilecek hiçbir sorundan sorumlu değildir.

7.7. Herhangi bir şekilde diğer kullanıcılardan, diğer spor salonlarından kaynaklanan doğan ve bağlantılı ihtilafların sebep olduğu her türlü tazminat davalarından kullanıcı ve spor salonları sorumludur. Şirketin bu açıdan hiçbir sorumluluğu yoktur.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya uygulamada yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve bilgilendirmeler için uygulamayı düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ

İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı geçerli olacaktır. Bu anlaşmadan ve başka bütün ilgili anlaşmalardan doğan ya da bunlara bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlık ve uyuşmazlık hallerinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.